degirmendere

DEGIRMENDERE SU YOLU


Değirmen Boğazı pınarlarından beslenen bu suyolu, Roma döneminde Ephesos’a su taşıyan dört farklı suyolundan en uzun (43 km) olanıdır.

Arvalya Kemeri ile aşılan akarsuyun (Kenchrios) ismiyle de anılan Değirmendere Suyolu MS. 2. Yüzyılda inşa edilmiş olup bazı kesimleri kayaya oyulmuştur. Helencede “darı” demek olan Kenchrios, Osmanlı döneminde Kuşadası’nın su ihtiyacını karşılamak için kullanılmıştır.