dilekyarimadasi

DİLEK YARIMADASI MİLLİ PARKI


Aydın İlinin 75 km güneybatısında, Kuşadası ve Söke ilçesi sınırları içindedir. Milli Park’ın Dilek Yarımadası bölümü 20 km uzunluğu ve 6 km genişliği ile Samsun dağlarının (Mykale) Ege Denizi’ne uzanan son noktasıdır.

. Karşısında Samos Adası bulunan Dilek Yarımadası, 1966 yılında Milli Park ilan edilmiştir. Milli Park’ın sınırları, 31.3.1994 tarihinde, Büyük Menderes Deltası’ndaki sulak alanları da içine alacak şekilde genişletilmiştir. 27.675 hektar büyüklüğündeki Milli Park, Türkiye ve Dünyanın en önemli doğal yaşam alanları arasındadır. Bu nedenle Uluslararası Sulakalanlar Sözleşmesi (Ramsar), Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşam Ortamlarının korunmasına Yönelik Sözleşme (Bern), Biyolojik Çeşitlilik Anlaşması (Rio) ve Akdeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi (Barselona) kapsamında korunmaktadır. Milli Park aynı zamanda, tüm Anadolu’da var olan bitki türlerinin doğal olarak bir arada görüldüğü bir botanik bahçesidir. Bu benzersiz biyolojik çeşitlilik nedeniyle Milli Park, Avrupa Konseyi tarafından, “Flora Biyogenetik Rezerv Alanı” olarak uluslararası düzeyde koruma altına alınmıştır. Kıyılarının birçok noktasına karadan ulaşılamayan; özellikle doğu kısmı dağlık, engebeli ve sık bitki örtüsüyle kaplı; tepe, koy, vadi, ada ve kanyonlarla bezeli Milli Park, türünün tükenip tükenmediği tartışmalı olan Anadolu Parsı’nın da doğal yaşam alanıdır. Çok sayıda sucul ve yırtıcı kuşla memeli ve sürüngenlere ev sahipliği yapan Milli Park içinde, bir Ziyaretçi ve Tanıtım Merkezi de bulunmaktadır. Milli Park, başta Panionion olmak üzere, antik ve Bizans döneminden kalma önemli bir tarihi mirası da ev sahipliği yapmaktadır.