gonulhamami

GÖNÜL HAMAMI


Cami Atik Mahallesi, Yıldırım Caddesi’ndeki yapı (Pafta: 20L -1Vd / Ada: 73 / Parsel: 3), 17. Yüzyılın ikinci yarısında inşa edilmiş olup erkek ve kadın bölümlü bir çifte hamamdır. Dar bir bahçe içinde bulunan yapı, moloz taşıyla inşa edilmiştir.

Soyunmalık kısımları orijinal olmayan yapının her iki bölümü, eş büyüklükte iki kubbeyle örtülmüştür. Hamamda, enine dikdörtgen planlı birer ılıklık mekânı ile ortası kubbeli çifte halvetli birer sıcaklık mekânı bulunmaktadır. Yapının su deposu, batı cephesi boyunca uzanmakta olup üzeri beşik tonozla örtülüdür. İnşa kitabesi olmayan hamamın orijinal kurnaları bahçesinde görülebilmektedir. Giriş açıklığı üzerindeki kitabeden, 1880-1881 yılında Belediye Reisi İbrahim Ağa’nın yapıyı onarttığı anlaşılmaktadır. Bu yapı olasılıkla Evliya Çelebi’nin sözünü ettiği, dış kaledeki ikinci hamamdır.