hacibirahimcamii

HACI İBRAHİM CAMİİ


Cami Atik Mahallesi, Yıldırım Caddesi’ndeki kareye yakın dikdörtgen planlı yapı (Pafta: 20L – 1Vd / Ada: 191 / Parsel: 1), yığma teknikle inşa edilmiştir. Kitabesi bulunmayan yapının mimari özellikleri, 17. Yüzyılda yapıldığını düşündürmektedir.

1994 ve 2015 yılında onarım geçirmiştir. Camiye, kuzey cephe ortasındaki mermer söveli basık kemerli giriş kapısından ulaşılır. Yapının kuzeybatı köşesine bitişik olan minarenin silindirik gövdesi tuğla ile inşa edilmiştir. Kırma ahşap çatısı, Marsilya kiremit ile kaplanmış olan yapının oldukça sade bir görünümü olan mermer minberi orijinaldir. Bilinmeyen bir zamanda, diğer Kuşadası camileri gibi çiniyle kaplanan mihrabı, mukarnas ve kıvrık dallarla süslenmiştir. Cami bahçesinin batısında, plastik süsleme açısından zengin taşların yer aldığı bir hazire mevcuttur. Bahçenin kuzeybatı köşesinde bulunan şadırvanın dış kabuğu betonerme olarak sonradan yapılmış olup mermer ve çini kaplanmıştır. Bu kabuğun içindeki havuzun orijinal olduğu düşünülmektedir.