kadikalesi

KADI KALESİ


Anadolu’nun Bizans Devleti’nin mülkü olmasından sonra Anaıa, Hristiyanlığın önemli bir piskoposluk merkezi ve liman kenti olmuştu.

Stratejik yerinden ötürü, Ege Denizi’nde çıkarları olan büyük güçleri kendine çeken Anaia, Selçuklu Türklerinin 12. Yüzyılda Batı Anadolu’ya gerçekleştirdiği akınların ardından, Kommenoslar Sülalesi tarafından bir surla çevrilmiştir (Türklerin sonradan “Kadıkalesi” dediği). 13. Yüzyılda başpiskoposluğa yükselen Anaia, topraklarının büyük bir kısmı Türklerin eline geçen Bizans Devleti’nin Batı Anadolu’daki gümrük kapısı olmuştur. Arkeolojik kazılarda, 11. Yüzyılda inşa edilmiş görkemli bir kilise/manastırın kalıntısıyla cam, metal ve seramik üretiminin yapıldığı çok sayıda atölye ortaya çıkarılmıştır. MS 14. Yüzyıla gelindiğinde önemini yitirip iskân görmez olan Kadıkalesi’nde, olasılıkla ikona üretimi yapılmaktaydı.