kaleicicamii

KALE İÇİ CAMİİ ve KÜTÜPHANESİ


Öküz Mehmet Paşa tarafından 17. Yüzyıl başlarında inşa edildiği kabul edilen yapı (Pafta: 20L –IVA / Ada: 56 / Parsel: 3) kesme taş malzemeden yığma teknikle inşa edilmiştir.

Camikebir Mahallesi, Yedi Eylül Sokak’ta bulunan kare planlı yapının üzeri, kurşun kaplanmış tek kubbeyle örtülüdür. Giriş kapısı mermer kaplamalı ve basık kemerlidir. Mihrap, 19 Yüzyıl mimari anlayışını yansıtan süslemelere sahiptir. Ahşap minber yakın zamanda tamamen yenilenmiştir. Yapının kuzeybatı köşesinde tek katlı bir kütüphane binası; kuzeydoğu köşesinde ise, kare planlı kaideye sahip minare bulunmaktadır. Kütüphanenin giriş kapısı üzerinde, beş satırlık bir kitabe bulunmaktadır.