kalekapisi

KALE KAPISI VE ÇEŞME


Öküz Mehmet Paşa tarafından yaptırılan şehir surlarının içinde kalan eski yerleşim bölgesi, “Kale İçi” olarak isimlendirilmektedir. Surların ayakta kalan en önemli yeri, Sağlık Caddesi köşesindeki, “Güney Kapı” diye bilinen iki katlı bir giriştir (Pafta: 20l-IVb / Ada: 55 / Parsel: 58).

Kare planlı bir kule şeklindeki bu kapı olasılıkla çeşitli ekleme ve onarımlar sonucu orijinal görüntüsünü yitirmiştir. Dış yüzeyi oldukça sert kireçli bir harç ile sıvanmış olan kapının, iç yüzeyinde bulunan çeşme buraya sonradan eklenmiştir. İlk yapıldığında şimdiki konumundan 10-15 metre batıda yer alan çeşme, Tayyare Caddesi’nin açılması ve genişletilmesi sırasında yerinden kaldırılarak günümüzdeki yerine taşınmıştır. Dikdörtgen prizma gövdeli çeşme, sıvandığı için inşa malzemesi anlaşılamamaktadır. Çeşme üzerinde iki mermer kitabe vardır. İlkinde, Latin kökenli alfabeyle “Merhum Faruk Bozkurt hayratıdır. 14 Nisan 951”; inşa kitabesi olan ikincisinde, “Sahib-ül hayrat ve-l hasenat. Emine kadının hayratı sene 1222” ifadesi okunmaktadır.