kuakmer

KUAKMER (KUŞADASI F. ÖZEL ARABUL KÜLTÜR MERKEZİ)


Camiatik Mahallesi, Yıldırım Caddesi’ndeki iki katlı ve arka bahçeli yapı (Pafta: 20L -1Vd / Ada: 75 /Parsel: 30), cephe ortasından girilen orta sofalı plan tipine sahiptir. Üst katta, altta olduğu gibi sofaya açılan odalar ve yola doğru bir çıkma bulunmaktadır.

Alaturka kiremit kaplanmış ahşap kırma çatılı yapının zemin katı yığma taş duvar; üst katı, ahşap karkas sistemdedir. Arka bahçesi içinde müştemilatı olan, profilli içbükey saçakları geometrik formlu süslemeler, çiçek rozeti ve iki adet kuş motifi ile süslenmiş yapı, Kuşadası Eğitim ve Geliştirme Vakfı’nın mülkü olup 7 Eylül 2015 gününden itibaren kültür merkezi (Kent Müzesi Temalı) olarak hizmet vermektedir.