pygale

PYGELA


Kuşadası’nın kuzeyinde, Kuştur Tatil Köyü’nün bitişiğindeki koyda kalıntıları görülebilen antik yerleşim, Türkmen Mahallesi’ndedir. Strabon, yaşadığı dönemde (MÖ 64-MS 24), bazı kâhinlerin Agamemnon’a, Truva Savaşı’nda kaba etlerinden rahatsızlanan askerlerini buraya getirmesini salık verdiklerine inanıldığını yazar.

Antik Helen dilinde “pyge” sözcüğünün kalça anlamına gelmesi, kenti bu askerlerin kurduğunu akla getirse de, 1974 ve 1976 yılında yapılan kazılar, kentin Truva Savaşı’ndan daha eski tarihlerde kurulmuş olduğuna işaret etmektedir. Pygela’nın kuruluşunun Agamemnon ve askerleriyle ilişkilendirilmesi, antik çağın böyle bir bağın yerleşim merkezinin saygınlığını artıracağı inanışıyla ilgili olmalıdır. Atinalıların MÖ 5. Yüzyıldaki vergi listelerinde ismi geçen Pygela’da, bir antik kentte bulunması gereken tiyatro, stadyum ve büyük bir cadde kalıntısına rastlanaması, buranın küçük bir yerleşim olduğunu düşündürmektedir. Ephesos’a su taşıyan suyollarından biri olan Değirmendere Suyolu’ndan ayrılan bir koldan suyunu alan Pygela’da, Bizans döneminden kalma bir kilisenin varlığı tespit edilmiştir. Pygela’nın şu an göl görünümünde olan (Tusan Oteli’nin arkasında) limanının, küçük bir boğazla denize açıldığı bilinmektedir.