turkmencamii

TÜRKMEN CAMİİ


Türkmen Mahallesi’ndeki yapının (Pafta: 20L – 1Vd / Ada: 159 / Parsel: 35) kitabesi yoktur. Mimari özelliklerinden hareketle 19. Yüzyıl sonlarında inşa edildiği söylenebilir.

Kare planlı yapının üzerini, ahşap kırma bir çatı örtmektedir. Caminin kuzeybatı köşesine bitişik olan minaresi, sekizgen bir kaide üzerinde yükselmektedir. Caminin birçok bölümüne yakın zamanda eklentiler yapıldığı için orijinal hali bilinmemektedir.